Využili jste služeb obecního traktoru?

Úhradu za tuto službu můžete zaplatit nejen v hotovosti na Obecním úřadě Lásenice, ale také na účet číslo: 603168339/0800, jako variabilní symbol použijte číslo složené ze 4 místného kódu "9915" a čísla popisného ("9915čp" např. 991519). V případě, že nevíte jakou částku uhradit stačí zaslat dotaz na e-mail: urad@ou-lasenice.cz a odpovědí dostanete platební informace.