Noc s Andersenem

V pátek 27. března 2015 proběhla v naší lásenické knihovně Noc s Andersenem, tímto jsme se připojili k akci pořádané u příležitosti narození Hanse Christiana Andersena. Pohádková noc probíhá nejen v České republice, ale na mnoha čtecích místech po celém světě.

V pátek večer jsme se sešli v 18. hodin a začal vskutku nabytý program. Během noci jsme si hráli, kreslili, malovali, zpívali, hodně četli a pojídali dobroty. Celý večer se nesl v duchu pohádky od Jana Drdy Jak se Honza učil latinsky. Vyvrcholením byla cesta za Honzou, prošli jsme stezku odvahy, povečeřeli výborné palačinky a cestou zpátky zazpívali pár písniček. Po návratu do knihovny vybrali děti pohádky, které se četli před usnutím na dobrou noc. Po tak náročném večeru se usínalo rychle a u čtení druhé pohádky spali už všichni.

Ráno jsme společně posnídali, uklidili pelíšky a domů si děti odnášely svoje první vlastnoručně vyrobené knížky a další drobné dárečky.

Za organizátory mohu s radostí říci, že všichni odcházeli s úsměvem na tváři, což bylo pro nás velkou odměnou za probdělou noc. Těší mě, že i v Lásenici jsme se k této zajímavé akci připojili. Byl to moc krásný zážitek.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli jakoukoli mírou na organizaci této akce, byli jste moc skvělí a naše děti si to zasloužily.  Další nemalé díky patří maminkám, babičkám a možná i tatínkům a dědečkům, prostě všem, kteří se podíleli na výrobě dobrůtek, byly výborné.

Moje osobní poděkování patří Hance Fojtové, která to se mnou vše prožívala od začátku do konce a Kájovi Chodilovi za skvěle vymyšlený program.

A už nyní zvu na příští ročník, který se v České republice bude konat už po šestnácté v pátek 1. dubna 2016. Veškeré informace najdete včas na webových stránkách Obce Lásenice nebo v lásenické knihovně.

Pavlína Korandová – knihovnice