Změna č. 2 územního plánu

NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁSENICE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ